Türkiye`de nüfus

Yusuf Demirçin 7-B tarafından yazıldı.. Yayınlanma Ders Notları

NÜFUS COĞRAFYASI

 

 

 

TÜRKİYE'DE NÜFUS

 

  

 

Türkiye’de Nüfus Dağılışı

Türkiye’de nüfusun dağılımında, iklim, yer şekilleri, ulaşım, tarım olanakları, endüstri, madenler gibi doğal ve ekonomik koşulların etkisi vardır. Bu koşulların elverişli olduğu yerler sık nüfuslanmıştır. Arazinin dağlık ve engebeli olduğu, tarım alanlarının az bulunduğu, önemli yolların uzağında kalan, endüstri ve ticaretin gelişmediği yerler ise seyrek nüfuslanmıştır.

Hızlı Nüfus Artışının Getirdiği Sorunlar

- Tüketici durumda olan çocuk yaştaki nüfusu ve tüketimi artırır.

- Kişi başına düşen ulusal gelir payı azalır.

 

- Ulusal gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar.

 

- Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır. Çeşitli çevre sorunları ortaya çıkar.

 

- Ekonomik bağımlılık oranı yükselir.

 

- Yetersiz beslenme sorunu ortaya çıkar.

 

- Kırsal kesimden kentlere doğru olan göçler yoğunluk kazanır.

 

- Kırsal alanlarda ve kentlerde işsizlik ve geçim sıkıntısı başlar.

 

- Çarpık kentleşme görülür.

 

Türkiye'de Nüfusun Yoğun Olduğu Kesimler

 

1. Çatalca-Kocaeli Bölümü başta olmak üzere Marmara Bölgesi,

2. Ege Bölümü,

3. Çukurova ve Akdeniz kıyı kesimi,

4. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri,

5. İç kesimlerde verimli alüvyal ovalar.

Türkiye'de Nüfusun Seyrek Olduğu Kesimler

 

1. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,

2. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yüksek platolar,

3. Hakkari Bölümü(Doğu Anadolu)

4. Menteşe Yöresi(Akdeniz)

5. Teke ve Taşeli platoları(Akdeniz)

6. Yıldız Dağları Bölümü(Marmara)

Benzer İçerikler