Harita Bilgisi

Yusuf Demirçin 7-B tarafından yazıldı.. Yayınlanma Ders Notları

HARİTA BİLGİSİ

 

 

 

HARİTA BİLGİSİ

 

Kavramlar:

 

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

 

Harita : Dünya’nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline harita denir.

 

Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için;

 

- Kuşbakışı görünüme göre çizilmesi,

 

- Arazi üzerindeki uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi gerekir.

 

* Kuşbakışı görünüm temel alınarak yapılan çizimlerin harita özelliği taşıyabilmesi için küçültme oranının (ölçek) bulunması gerekir.

 

Plan : Bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Plan bir tür büyük ölçekli haritadır.

 

Kroki : Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz olarak düzleme aktarılmasıdır.

 

Ölçek Nedir?

 

Harita Çeşitleri

 

Kroki

 

Kabartma Yöntemi

 

Gölgelendirme Yöntemi

 

İzohips

 

Eğim ve Yükselti

 

Yönler

 

Türkiye Haritası

 

Dünya Haritası