Konya Ovaları Projesi (KOP)

Yusuf Demirçin 7-B tarafından yazıldı.. Yayınlanma Ders Notları

KONYA OVALARI PROJESİ

 

KOP

 

Ülkemizin kalkınması için önemli bölgesel projelerden biri de Konya Ovaları Projesi yani KOP’tur. Proje başta Konya olmak üzere Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsamaktadır. Türkiye yüzölçümünün %8’ini oluşturan proje, aynı zamanda sulanabilir tarım arazilerinin de %13’ünü teşkil etmektedir.

 

Bölge için hayati önem taşıyan KOP ile özellikle Konya ve Karaman Ovalarının sulanması hedeflenmektedir. Ayrıca proje bünyesinde Konya, Karaman ve Aksaray şehir merkezlerinin içme, kullanma, sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve hidroelektrik enerji üretimi de bulunmaktadır.

 

Bu proje tamamlandığında, kendisine yetmeyen su kaynaklarının denizlere döküldüğü Konya Ovası’nın suya hasreti dindirilecek, şehrin uzun süreli içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Göksu Havzasından Konya Kapalı Havzasına yılda 414 milyon m³   su aktarılacaktır.

 

Konya Ovaları Projeleri (KOP) kapsamında; Akdeniz’e boşalan Gembos Havzası sularını, açılışını 06.07.2007 tarihinde Dönemin Başbakan Yardımcı ve Dışişleri Bakanı Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL’ün yaptığı Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı ve 15,8 km’lik derivasyon kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölü’ne aktarılması planlanmış olup, Yağışların ortalamaların üstünde olması nedeniyle;           

 

Son 3 yılda ortalama yıllık 180 milyon m³ Beyşehir Gölüne su aktarılmıştır.   Ülkemizin ilk sulama projesi ve GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliklerini taşıyan, Konya’nın su rüyasını gerçekleştirmek için DSİ tarafından uygulanmaya başlanan Konya Ovaları Sulama Projesi (KOP), toplam 16 projeden meydana gelmektedir. Bunlardan 14 adedi sulama, 1 adedi hizmet ve 1 adedi de enerji projesidir.

 

1-Konya – Çumra Projesi (342.056 hektar) 

   Konya – Çumra I. Merhale Projesi (63.370 hektar) 

   Konya – Çumra II. Merhale Projesi ( 55.276 hektar)

   Konya – Çumra III. Merhale Projesi (223.410 hektar)

2-Ereğli Projesi (42.225 hektar)

3-llgın Projesi (17.639 hektar)

4-Karaman Projesi (24.700 hektar)

5-Ayrancı Projesi (5.438 hektar)

6-Sarayönü – Beşgözler Projesi (5.630 hektar)

7-Beyşehir – Damlapınar Projesi (1.020 hektar)

8-Gebere Projesi (930 hektar)

9-Gümüşler Projesi (414 hektar)

10-Akkaya Projesi (2.000 hektar)

11-Murtaza Projesi (1.191 hektar)

12-Uluırmak Projesi (23.640 hektar)

13-Küçüksu Projeleri (228.320 hektar) 

14-İl Özel İdaresi Sulamaları ve Halk Sulamaları (YAS+YÜS) (151 814 hektar)

15-İçmesuyu Projeleri (164,1 milyon m³/yıl)

16-Göksu Havzası Enerji Projeleri (948 MW, 3,06 milyar kWh/yıl)

 

KOP tamamlandığında, 

 1.100.000 hektar arazi sulanacak 

 164,1 milyon m³ içme, kullanma ve sanayi suyu temin edilecek 

  3,06 milyar kWh/yıl enerji üretilecektir.

 

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel Projesi:        

 

Bağbaşı  Barajı Konya ili Hadim ilçesi Bağbaşı köyünün 1 km kuzeybatısında ve Göksu nehri üzerindedir. Mavi Tüneli  ise Bağbaşı Barajı ile Mavi Boğaz arasında yer almaktadır.

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli projesi ile yıllık ortalama çevrilecek su miktarı    160 – 180 hm³ tür. Bununla Çumra ovasındaki eksik sulama suyu ihtiyacının karşılanması, yeraltı suyunun beslenimi ve Konya kentinin uzun vadeli içme ve kullanma suyu (100 hm³) ihtiyacını karşılanması sağlanacaktır.

 

Bağbaşı Barajı    

 

Gövde Tipi  :   Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu 

Gövde Hacmi  :   3 805 000 m³

Gövde Yüksekliği   :   115,50  m 

Depolama Hacmi  :   204 900 000 m³ 

 

 

Mavi Tünel

Tünel uzunluğu :   17 034 m

Tünel iç çapı :   4,2  m

Debisi :   36 m³/s

Yaklaşım Tüneli :   1 085,15 m

Yaklaşım Tüneli Çapı       :   4,2 m

 

MUKAVELE  BİLGİLERİ 

Müteahhidin Adı              :   İLCİ İnş. San. ve Tic. AŞ

İhale Tarihi   :   05.12.2006

İhale Bedeli   :   92 863 675 Euro

Keşif Artışı İhale Bedeli   :  108 325 476 Euro (% 16,65)

İşe Başlama Tarihi  :   04.07.2007

İş Bitim Tarihi   :   03.11.2012

Fiziki Gerçekleşme  :   % 86

2011 Uygulama Yılı Ödeneği :   51 820 621  TL

2011 Yılı Harcaması  :   51 820 621  TL

 

Bağbaşı Barajı:   

 

Bağbaşı Barajında gövde dolgu inşaatı bitirilmiş olup, ön yüzü beton kaplama imalatı tamamlanmıştır. Göksu nehri akımları dikkate alınarak barajda suyun 2012 yılı içerisinde  tutulması uygun görülmüştür.

 

Mavi Tünel:

 

23.12.2011 tarihi itibariyle 17034 m uzunluğundaki Mavi Tünelin delme işlemi tamamlanmıştır.Mavi Tüneli Su Alma Yapısı, Çıkış Yapısı, Çelik kaplama imalatları, Mavi  Tünel enjeksiyon işlerine devam edilecektir.

KOP Kapsamında bulunan; “Bozkır Barajı” ve “Hotamış Depolaması” inşatlarına başlanmış olup, “Bozkır Barajı” inşaatında % 28, “Hotamış Depolaması” inşaatında % 4 gerçekleşme sağlanmıştır.

 

Ayrıca “Afşar Barajı”, “Afşar-Bağbaşı Derivasyon Kanalı” ve “Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı” inşaatlarının ihale süreçleri başlamıştır. 2012 yılında inşaatlarına başlanacaktır.

 

BSA Beyşehir gölü ile Mavi Boğaz girişi arasında kalan 68,5 km uzunluğundaki kısmı, Beyşehir gölü ve ara havza taşkın sularını Suğla depolamasına ve oradan da Konya – Çumra sulamasına sulama sezonunda en kısa sürede alabilmek ve taşkınlardan korunmak amacıyla, 96 890 ha alana hizmet eden BSA Kanalının Beyşehir Gölü ile Mavi Boğaz girişi arasında kalan 68,5 km uzunluğundaki kısmı beton kaplamalı olarak yeniden inşa edilerek tamamlanmıştır.

 

Gembos Derivasyonu ve Yeşildağ Sulaması İnşaatı ile 1 520 hektar Gembos cazibe sulaması ve 1 520 hektar  Yeşildağ cazibe sulaması ile toplam 3 040 hektar alanın sulanması sağlanmıştır.

 

2012 Yılında Yapımı devam Eden Projeler:      Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması ile BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) Kanalı güzergâhı boyunca ve Suğla Depolamasının kuzeyinde yer alan 9 530 hektar alan sulanacaktır. Bugüne kadar; 166 170 m drenaj kanalı ve 4772 m tahliye kanalı açılmıştır. 33 034 m kanal kaplama yapılmıştır. 71 adet sanat yapısı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 65,73 dür.

 

Seydişehir Cazibe Sulaması ile BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) Kanalı güzergâhı boyunca ve Suğla Depolamasının güneyinde yer alan 7 202 ha. alan sulanacaktır. Bugüne kadar; 1 228 356 m³  kazı,1 041 508 m³  dolgu imalatı ve 7 222 m³ beton imalatı yapılmıştır.Fiziki gerçekleşme % 32’dir.

 

Konya – Beyşehir Damlapınar Barajı ile Damla çayı üzerinde yapılacak olan barajdan, Doğanbey kasabası ve Damlapınar köyüne ait toplam 1 020 ha. saha sulanacaktır. Bugüne kadar; PTT ve ENH rölakasyonları, sıyırma kazısı ile dolusavak beton imalatı bitirildi. Gövde dolgusu tamamlandı. Fiziki gerçekleşme % 92,7’dir. 

Konya – Beyşehir Damlapınar Barajı sulaması ile Damlapınar Barajdan,  Doğanbey kasabası ve Damlapınar köyüne ait toplam 1 020 ha. sahanın sulanması amaçlanmıştır.

 

3 000 m ana hat CTP boru imalatları tamamlanmış olup, fiziki gerçekleşme % 35’dir.

 

GÖL-SU Projesi kapsamında Bölgemiz sınırları içerisinde; 62 adet gölet bulunmaktadır. 8 adet göletin inşaatı devam etmekte olup, 3 adedi tamamlanmıştır. 7 adedin planlaması, 44 adedin de planlama ve projesi yapılacaktır.

Ayrıca, Konya Kapalı Havzasına komşu diğer havzalardan su aktarılması ile ilgili etüt çalışmaları ile mevcut yerüstü ve yeraltı suyu sulama şebekelerinin rehabilitasyonu ve yeraltı suyu kullanımında kontrolü sağlayacak tedbirlerin alınması konusunda çalışmalar da devam etmektedir

Benzer İçerikler