Eski Çağ`da Anadolu

Yusuf Demirçin 7-B tarafından yazıldı.. Yayınlanma Ders Notları

ESKİ ÇAĞ'DA ANADOLU

 

 

ANADOLU: Küçük Asya. İlk çağlardan itibaren Anadolu'ya (güneşin doğduğu yer) anlamına gelen Anatolia denirdi. Eski çağlardan beri birçok kavim Anadolu'ya göç ederek yerleşmiş veya işgal etmişlerdir. Bunlar: Hititler, Frigler, İyonlar, Urartular; Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar.

 

Türkiye'nin Tarih Öncesi Devirleri:

- Anadolu'da tarih öncesi (Prehistorik) devirleri üçe ayrılır:

 

Taş devri - Kalkolitik Devir(Taş-Bakır geçiş devri) - Maden (Tunç) Devri

 

A- TAŞ DEVRİ:

Bu dönem üçe ayrılır:

1- Kaba Taş Eski Taş(paleolotik) MÖ 600 bin- 10 bin

2- Yontma Taş Orta Taş (mezolotik)MÖ 10 bin-8 bin

3- Cilalı Taş Yeni Taş (neolotik) MÖ 8 bin- 5500

 

B- KALKOLİTİK DEVİR: MÖ 5500-2500

 

C- MADEN DEVRİ: (2500-1200)

Bakır  : MÖ 2500-2000

Tunç  : MÖ 2000-1500

Demir : MÖ 1500-1200

 

TAŞ DEVRİ

Kaba Taş - Eski Taş(Paleolotik) - (MÖ 600.000 - 10.000): Henüz alet yok. Sivri cisim ve taşlarla savunma yaparlar. Toplayıcılık, avcılık ve bitki kökleri ile beslenme.

 

Yontma Taş - Orta Taş(Mezolotik) - (MÖ10.000 - 8000): Göçebe hayat. Taşlar yontulmuştur. Soğuklardan dolayı mağaralara ve ağaç kovuklarına sığınmışlardır. Mağaralara hayvan resimleri çizmişlerdir. Üretim ekonomisine geçildi. Dönemin sonlarına doğru ateş bulundu. Madenler eritilmeye başlandı.

 

Cilalı Taş - Yeni Taş(Neolitik) - (MÖ 8000 - 5500): Buzullar erimeye başladı. Tarım ile birlikte yerleşik hayata geçildi. Kamıştan kulübeler, taş ve kerpiçten evler, toprak ve kilden kaplar yapılmıştır. Hayvanlar evcilleştirildi. İlk yerleşim merkezleri olan köyler kuruldu.

 

KALKOLİTİK DEVİR:

Dini inanışlar gelişti. Tanrılar edinmeye başladılar. Madenler eritilerek kullanılmaya başlandı.

 

TÜRKİYE'NİN TARİH ÖNCESİ DEVİRLERİNİ AYDINLATAN MERKEZLER

 

KABA TAŞ: Antalya çevresinde Karain, Beldibi, Belbaşı mağaraları. Adıyaman palanlı mağarasıdır.

 

YONTMA TAŞ: Antalya çevresinde Beldibi, Göller bölgesinde Baradız, Ankara çevresinde Macunçay, Samsun yakınlarında Tekkeköy.

 

CİLALI TAŞ: Diyarbakır Çayönü, Gaziantep Sakçagözü, Konya Çatalhöyük ilk yerleşim şehridir.

 

KALKOLİTİK DEVİR: Çanakkale Truva, Denizli Beycesultan, Burdur Hacılar,Yozgat Alişar Çorum Alacahöyük, Van Tilkitepe.

 

TRUVA DA => Altın ve gümüşten süs eşyaları.

ALACAHÖYÜK'TE => On üç Prens mezarları, heykeller bulunmaktadır.

 

NOT:

- Anadolu'da tarihi devirler MÖ:2000-1800 yılında başlamıştır.

- İlk yazıyı Asur'lu tüccarlar getirmişlerdir.

- Kayseri Kültepe'de Karun denilen Asur'lu tüccarlara ait Pazar yeri bulunmuştur.

- Karum'da bulunan bu yazılar ticari ve hukuki tabletlerdir