Ereğli İli

Yusuf Demirçin 7-B tarafından yazıldı.. Yayınlanma Ders Notları

EREĞLİ

 

Ereğli, İç Anadolu'nun Güney ucunda ve Konya ovasının Toroslarla buluştuğu vadide kurulmuş, denizden yüksekliği 1054 m. ve alanı 2260 km2 olan çok eski bir yerleşim merkezidir. Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu'dan gelen yolları bir birine bağlayan geçiş noktasına hakim durumdaki geniş ova üzerine kurulmuş önemli bir kavşak noktası olması nedeniyle, tarihin bilinen ilk devirlerinden beri uygarlıkların Doğudan Batıya geçişine şahitlik etmiş, çoğunun etkisini bünyesine katarak eski bir şehirleşme kültürünü, tarihi eserlerle birlikte günümüze aktarmıştır. Belediyemiz 1870 yılında kurulmuş ve günümüze kadar 54 Belediye Başkanı bu görevi yürütmüştür. İlçe merkezinin bugünkü nüfusu 100 binin üzerindedir. Şehir merkezi iskan alanı 65 km2. Ereğli geçmişten günümüze uygulanan başarılı imar planı ile modern bir şehir haline gelmiş su, kanalizasyon doğalgaz ve yol altyapısı ise büyük ölçüde tamamlanmıştır.

 

SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPI

 

Sevecen, gelişmelere açık, konuksever ve engin kültürlü insanların şehri halindeki Ereğli, hareketli sosyal yaşamının yanında ekonomik anlamda da yüksek bir potansiyeli bünyesinde taşımaktadır. Zengin su kaynağı ile geniş ve düz bir araziye sahip olan şehrimiz, aynı zamanda kara ve demiryolları ana hatları üzerinde kurulmuş olması ve liman kentlerine yakınlığı nedeniyle büyük bir gelişme sürecine elverişli konumdadır. Şehrin temel geçim etkinliğinin tarım ve hayvancılık olmasına rağmen daha çok bu etkinliklere paralel olarak son dönemde başta tekstil, organize sanayi bölgeleri, süt ve süt ürünleri tesisleri, meyve suyu fabrikaları, un ve şeker fabrikası olmak üzere Ereğli'miz hızlı bir sanayileşme süreci yaşmaktadır.

 

EREĞLİ TARİHİ

Ereğli'de bilinen tarihin ilk sayfasını Hititler oluşturur. Şehir Ön Hititler tarafından kurulan Tuvana Krallığına başkentlik etmiştir. Bu devrin anısını İvriz'de bulunan Kaya Anıtı günümüze kadar gelmiş bir tarihi vesikadır ve dünya'nın ilk yazılı tarım anıtıdır. Mitanniler, Asurlar, Persler, Makedonyalılar, Bergamalılar, Romalılar ve Bizans Devirlerini yaşayan Ereğli tarihinin, Medeniyet Tarihi içinde kesintisiz bir örnek olduğunu söylemek mümkündür. M.S 806 Yılında Halife Harun Reşidin orduları tarafından fethedilen Ereğli artık yeni bir din ve sistemle tanışmış oluyordu. Şehrin Türkler tarafından alınışı 1077 yılında Selçuklular tarafından gerçekleştirildi ve günümüze kadar olan tarih sürecinde şehir hep Türk hakimiyetinde kaldı. Ancak Ereğli, stratejik konumu nedeniyle Türk Devletleri; özellikle de Osmanlılar ile Karamanoğulları arasında sık sık el değiştirmiş, 1475 yılında ise kesin Osmanlı hakimiyetine katılmıştır. Bugün Ereğli, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin umut dolu geleceğine paralel olarak hızla büyüyen ve her alanda gelişme ufkuna sahip, güzel ve modern bir şehir durumundadır.

 

GÜNÜMÜZE ULAŞMIŞ TARİHİ ESERLERDEN BAZILARI

 

İVRİZ KAYA ANITI (HİTİT KABARTMASI)

En eski medeniyetlerden biri olan Hititler dönemine ait bu Kaya Anıt, bugüne ulaşmış çok değerli bir tarihi eserdir. M.Ö. 1200-742 yılları arasında Ön Hititler tarafından kurulan ve Başkenti Ereğli olan Tuvana Krallığı devrinde inşa edilen bu anıt, 4.20x2.40m. ebadında ve kaya zemin üzerine kabartma tekniği ile yapılmış tipik bir Hitit devri eseridir. Dönemin yarı tanrı kralı Warpalawas'a Krallığın Baş Tanrısı Tarhundas tarafından üzüm salkımı ve buğday başağı verilişini tasvir etmektedir. Tuvanalılarda Tarhundas bereket ve barış tanrısıdır. Onun Kral Warpalawas'a sunduğu üzüm ve buğday da bereketi simgelemektedir.

 

 

ROMA HAMAMI KALINTILARI

Roma Medeniyeti eserlerinden olan hamamın günümüze ulaşan kısmı, düzgün kesme taş ve arası hatılla örülü duvarlardan ibarettir.

 

 

ULU CAMİİ

Selçuklu Mimarisinin güzel örneklerinden biri olan bu cami, dikdörtgen planlı ve orijinali toprak damlı olarak yapılmıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından 1426 yılında yaptırılan camide geniş bir cemaatin bir arada ibadet etmesi amaçlanmıştır. Caminin minaresi ise Anadolu Selçuklu Sultanı I. Mesut tarafından önceleri gözetleme kulesi olarak 1116 yılında inşa ettirilmiştir. Bu yapı daha sonra yanına yapılan camiyle minare olarak bir bütünlük oluşturmuştur. Minare 40 m. yüksekliğindedir ve 8 köşeli kaide üzerine dikilmiştir. Ulu Cami, tarihi eser olmasının yanında bu gün de cami olarak ibadete açık bulunmaktadır.

 

RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI

Ünlü Türk Mimarı, Mimar Sinan'ın eseridir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde (16.yy) Damat Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. Türk-İslam Devlet geleneğindeki sosyal dayanışma anlayışına uygun olarak, yolcu kervanlarının ücretsiz konaklaması ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmış bir sosyal tesistir. 54x29m. Ebatlarındaki çok büyük ve sanat değeri yüksek bu eser, geçmişin zengin hatıralarını ve burada yaşayanların muhteşem iyilik duygularını bugüne taşıyarak şehrimizin dokusunu güzelleştirmeye devam etmektedir.

 

CEMİL BEY KONAĞI

Osmanlı Devletinin son döneminde yapılan bu konak Türklerde görülen geleneksel aileleri (üç kuşak aile fertlerinin bir arada bulunmasından oluşan sosyal grup) barındıran büyük evlerin en güzel örneklerinden biridir. Zemini taş, üst katlar ahşap ve kerpiçten oluşmakta, aynı zamanda dönemin Türk Evlerinin tipik özelliği olan cumbası da konağın estetik mimarisini tamamlamaktadır. Yukarıda bahsedilenler, Ereğli'nin sosyo-kültürel yapısı, tarihi, doğal ve kültürel dokusu hakkında sadece özet nitelikteki bilgileri içermektedir. Ereğli'ye yolu düşenler bunların yanında Belediyenin halkın hizmetine sunduğu park ve bahçeler ile çok geniş bir alana yayılmış, doğayla iç içe piknik yapılan ya da havuz ve restoranından yararlanılan Atatürk Kültür Parkı gibi sosyal tesislerle de karşılaşacaklardır.

 

 

EKONOMİK FAALİYETLER

 

TARIM

Çok geniş bir arazide kurulan Ereğli'de tarımsal üretim alanı 109.000 hektar olup bunun 39.000 hektarı sulanabilmektedir. İvriz'de kurulan baraja bağlı sulama kanalları ile sulu tarımın yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Ereğli'de tarımsal üretim; Tarla Bitkileri, Bağ-Bahçe Tarımı ve Sebze Tarımı olmak üzere üç ana kana kolda yürütülmektedir.

 

TARLA BİTKİLERİ

Geniş Ereğli Ovasının en yaygın ve büyük çaplı tarımsal etkinliği buğday ve arpa ekiciliğidir. Sanayi bitkisi olan şeker pancarı yanında, baklagiller ve hayvancılık sektörünün ihtiyacını karşılamak üzere yem bitkileri de tarım üretiminin önemli çeşitlerini oluşturmaktadır. Buna göre tarla bitkilerinin çeşitleri ürün kapasitesi: Hububat (buğday, arpa, yulaf, çavdar) 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretim 220.000 ton, Baklagiller (nohut, fasulye, mısır, mercimek) 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretim 7.000 ton, Sanayi Ürünleri (şeker pancarı, ayçiçeği) 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretim 130.000 ton, Yumrulu bitkiler (patates, soğan, sarımsak) 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretim 16.000 ton, Yem Bitkileri (yonca, fiğ) 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretim 60.000 ton, düzeyindedir.

 

MEYVE TARIMI

Torosların eteklerindeki vadilerde ve şehir çevresindeki bahçelerde meyve yetiştiriciliği yaygındır. Özellikle kiraz ve elma Ereğli'nin ülke genelinde tanınan meyveleridir. Bunların dışında şeftali, vişne ve armut gibi meyveler de yetiştirilmektedir. Buna göre elma, kiraz, armut, şeftali ve kayısı başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretim 31.000 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

SEBZE TARIMI

Bamya, biber, domates, fasulye, kavun ve karpuz ilçemiz sebzeciliğinin bazı türleri olup bunların üretimi şehir içi ihtiyacın yanında dış pazara da yönelebilmektedir. Sebze türlerinin 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretimi 42.000 ton civarındadır.

 

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

Ereğli'de hayvancılık halkın en başta gelen uğraşlarından biridir. Küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, bunlara bağlı olarak et, süt, deri, bal ve yumurta üretimi büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu ürünleri işlemek üzere kurulan entegre tesisler halkın ürün pazarlama sorununu ortadan kaldırarak üretimi teşvik edici rol oynamaktadır.

 

SANAYİ

Genel olarak tarım ve hayvancılık sektörünün yaygın olduğu Ereğli'de, Sanayi tesislerinin yapılanması da bu sektörlere paralel bir gelişme sergilemiştir. Başlıca Sanayi tesisleri tekstil fabrikaları, süt ve süt ürünleri fabrikaları, un fabrikası, Belediye Tuğla Fabrikası, meyve suyu fabrikası ve şeker fabrikasıdır. Ayrıca yöremize özgü bir meyve olan beyaz kiraz işleme tesisi yabancı girişimci eliyle işletilmektedir. Bunların yanında ilçemizde 1. Organize Sanayi Bölgesi tamamlanmış, 2. Bölgenin alt yapı çalışmalarına da başlanılmıştır. Aile İşletmeleri halindeki halı ve kilim el dokumacılığı da çevre köylerin yaygın iktisadi faaliyetlerinden biridir.

 

SAĞLIK

İlçe halkının sağlığının yaygın ve etkili bir şekilde korunması ve tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kesintisiz bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda 2 adet Devlet Hastanesi şehrin önemli sağlık kuruluşlarıdır. Devlet Hastanesine bağlı 9 sağlık ocağı ile de çevre beldelerin halkına yerinde ve öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri verilmekte, rahatsızlıkların tedavisi için en küçük yerleşim birimlerine bile sağlık yatırımları götürülmektedir

Benzer İçerikler