8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11

İrem Özen tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

1.

Kader:Yazgı,genellikle kaçılmaz kötü yazgı.

İrade:Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü,istenç.

Tevekkül:Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah'a bırakma.

 

2.

21/30- İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? 

 

24/45- Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. 

 

25/1- Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren Allah’ın şanı yücedir. 

 

25/2- O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı O şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. 

 

25/54- O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. 

 

3.

 

Yüce Allah evrende canlı ve cansız birçok varlık yaratmıştır Allah’ın yarattığı canlı varlıklardan biri olan insan da, diğer canlılar gibi doğar, beslenir ve büyür Her canlı gibi insanda ölümlüdür İnsanı diğer canlılarla karşılaştırdığınızda birçok farklı özelliğinin olduğunu anlarız

 

İnsan akıllı, düşünen, bilen, irade sahibi, özgür, sorumlu ve inanan bir varlıktır Bütün bu özelliklerden dolayı insan diğer canlılardan farklı ve Allah’ın yarattığı varlıklar arasında seçkin bir yere sahiptir Kur’anıkerim’de geçen “Biz, gerçekten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık”(İsra suresi, ayet 70) ayeti insanın üstün ve değerli bir varlık olarak yaratıldığını belirtmektedir

 

4.

İnsanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasında büyük bir ilişki vardır.Bir insanın sorumluluğu ile özgürlüğü birbirine çakışmaz.Yani insanın özgürlüğü sorumluluğunu yapmamasına mani olmamalıdır.Çünkü ben özgürüm deyip sorumluluğunu yerine getirmezse bu olmaz.Nitekim bir insan ben özgürüm bu saatte namaz kılmayacağım diyemez.Çünkü insan Allah'a karşı namaz kılmakla ibadet etmekle sorumludur.Bunun  için sorumluluğumuza göre özgürüz diyebiliriz.