12.Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 41

merve tarafından yazıldı.. Yayınlanma 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12.Sınıf  Türk Edebiyatı Sayfa 41

Sayfa 41 

Ölçme ve Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Öğretici metinlerde güdülen temel amaç etkileyiciliktir. ( Y )

• Tarihsel olayları konu alan metinlere “tarihî metin” denir. ( D)

• Evrenin oluşumu, insanlığın varlığı ile ilgili sorulara yanıt olması için üretilmiş bilgiler felsefi bilgi grubunda yer alır. ( D )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Öğretici metinlerin yazılış amacı bilgi vermektedir.

 

• Öğretici metinlerde anlam birimleri bir  ana düşünce    etrafında birleşir.

 

• Öğretici metinlerin dilinin belirgin özelliği açıklayıcı ve nesnel olmasıdır.

 

3. Aşağıda verilenlerden hangisi öğretici metin türlerinden biridir?

A) Masal               B) Hikâye

C) Roman             D) Röportaj

E) Fabl

CEVAP: D

4. Aşağıda verilenlerden hangisi “Laiklik” ilkesine aykırıdır?

A) Sosyal hayatta serbestlik             B) Din ve vicdan hürriyeti

C) Düşünce özgürlüğü      D) Başka inançlara saygı

E) Dogmalara bağlılık

cevap: E